Den boje za svobodu a demokracii

Významný den nám připomene jedna hodina dějepisu.