Agresivní psi

MĚLNICKO – Hlídka kralupských policistů prováděla dne 3. května 2017 v nočních hodinách hlídkovou činnost. Při projíždění ulicí Libušina v Kralupech nad Vltavou jim vběhli do cesty dva volně pobíhající psi, kteří byli velmi agresivní. Policisté pohyb vlčáků po městě monitorovali, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví občanů, případně ke škodám na majetku. Další hlídky sháněli jejich majitele.
Psi následně zablokovali vozidla jedoucí po ulici Mostní. Policisté se za pomocí světelných a zvukových výstražných znamení snažili odehnat zvířata do odlehlejší části města. Ta však byla čím dál agresivnější. Celou situaci se podařilo nakonec policistům zvládnout, aniž by byl někdo zraněn nebo museli psy zastřelit. Jedinou škodou, kterou zvířata způsobila, byly prokousnuté pneumatiky na vozidlech nejen Policie ČR, ale i strážníků městské policie.
Celý případ bude nyní ve správním řízení řešit příslušný správní orgán, neboť majitel je povinen své zvíře zabezpečit tak, aby k obdobným situacím nedocházelo.