VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Aktuální dopravní projekty v Kladně

Dalším velkým kladenským dopravním projektem bude Sítenský most. V současné době je zde omezena doprava pro kamiony a další kroky se budou odvíjet od návrhu řešení na most nový, včetně jednotlivých etap projektového řešení, tedy odstranění stávajícího mostu, projektové řešení nového i nutné úpravy okolního terénu.

V roce 2020 se začne připravovat studie na modernizaci autobusového nádraží s cílem přinést co největší komfort cestujícím, včetně parkování osobních aut i stojany pro kola.