VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Aktuální investice v Rakovníku

Města a obce začínají pomalu sčítat své ztráty související s pandemií. Největší ztrátu z příjmů činí sdílené daně, které v případě Rakovníka znamenají ztrátu zhruba 26 milionů korun. Vedení města již odložilo některé investice, jako modernizaci šaten hokejbalového hřiště, kolnu a skleník pro dům s pečovatelskou službou, rozšíření programového vybavení úřadu, vstup do letního kina, modernizaci odjezdové tabule u autobusového nádraží a další. Realizují se naopak již vysoutěžené projekty, tedy rekonstrukce mostu u čističky odpadních vod a Tyršova koupaliště, rekonstrukce kuchyněk ve školkách a nový plastový povrch na hokejbalovém hřišti.