Centrum seniorů Mělník nabízí občanům města a spádových obcí novou službu

Centrum seniorů Mělník nabízí občanům města a spádových obcí novou službu – Senior automobil Sendolino. Služba je určena občanům nad 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují si zajistit dopravu k lékaři, na úřady, na nákupy, poštu či na návštěvu k přátelům. Služba funguje na telefonním čísle 733 188 888, a to od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin.