Chcete v restauraci vařit z vlastnoručně nasbíraných hub? Musíte mít osvědčení!

Houbařská sezóna se blíží, a tak Krajská hygienická stanice Středočeského kraje upozorňuje sběratele volně rostoucích hub, kteří s nimi chtějí obchodovat a provozovatele restaurací, kteří z nich chtějí vařit, že je nutné složit zkoušky a dostat osvědčení. Znalost těchto hub musíte totiž prokázat a po úspěšně složených zkouškách dostanete osvědčení, bez kterého s nimi nesmíte obchodovat ani s nimi v restauracích vařit.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ve spolupráci s Českou mykologickou společností tedy vyhlašuje pro zájemce mající trvalé bydliště ve Středočeském kraji, kteří chtějí získat osvědčení prokazující znalost hub, termín zkoušky na 27. června 2017 v 10,00 hodin. Zkouška se koná v zasedací místnosti KHS, Dittrichova 17, Praha 2 (stanice Karlovo náměstí na trase metra B).
Bližší informace zájemci obdrží na místně příslušných územních pracovištích KHS, nebo na http://www.khsstc.cz/dokumenty/zkouska-znalosti-hub—informacni-material-4527_4527_161_1.html.