ČR uvolní 42 milionů korun na pomoc při řešení migrační krize

Na návrh Ministerstva vnitra vláda v pondělí 21. srpna 2017, schválila uvolnění dalších peněz na pomoc jiným státům při řešení migrační krize. Ministerstvo tak v rámci svých programů uvolní 42 milionů korun. Peněžní dary tentokrát poputují do Srbska a Jordánska.

Jordánsko patří mezi země nejvíce zasažené syrskou uprchlickou a humanitární krizí. „Počet registrovaných syrských uprchlíků se rovná téměř 9 % jordánské populace. Proto jordánské vládě poskytneme 15 milionů korun na zřízení školicího centra v oblasti azylové politiky,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec s tím, že Jordánsko výstavbu tohoto centra identifikovalo jako jednu z priorit pro zvládání následků migrační krize pro rok 2017.

Zbývající peníze, tedy 27 milionů korun, jsou určené Srbsku pro potřeby Komisariátu pro uprchlíky a migraci Srbské republiky. „Oblast západního Balkánu představuje dlouhodobě významnou pozemní migrační trasu do EU a jihovýchodní Evropy. Dar poslouží k financování projektů zaměřených na školení zaměstnanců a rozšíření jejich odbornosti,“ vysvětlil ministr Chovanec.
Peníze na dary půjdou z „Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů“. Region Blízkého východu a západního Balkánu jsou prioritními oblastmi pro rok 2017. V rámci programu pro rok 2017 ministerstvo doposud poskytlo pomoc ve výši 68 milionů korun.

Zdroj: web Ministerstva vnitra