VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

DALŠÍ VYLEPŠENÍ DOPRAVY V MĚLNÍKU!

Vedení města Mělník vychází vstříc požadavkům občanů k posílení autobusové dopravy ve městě. Ta bude nově obsluhovat i Slovany a Brabčov. Vznikne nová zastávka a parkoviště P+R u vlakového nádraží, odkud bude také jezdit další přímý ranní vlak do Prahy.

Na začátku prosince, v době, kdy se celostátně mění jízdní řády, by mělo dojít na Mělníku k rozdělení linky 474 (místní hromadná doprava) na dvě. První s číslem 474 bude obsluhovat Brabčov a Slovany a odsud pojede do centra města a dál směrem na Chloumek a Kokořín.

Zastávka bus u nádraží
Druhá linka s číslem 747 se plánuje tak, aby díky ní došlo k napojení vlakové a autobusové dopravy, které dosud na Mělníku chybí. Linka pojede z vlakového nádraží na autobusové nádraží, do centra a pak směrem na Velký Borek a Hostín. Tato linka bude koncipována tak, aby na vlakové nádraží přijela vždy v návaznosti na přímé vlaky do Prahy nebo z Prahy s desetiminutovou rezervou na přestup.
Zavedení této linky od prosince záleží ještě na tom, zda bude možné u vlakového nádraží vybudovat zatím provizorní autobusovou zastávku. Nyní jedná město s Českými drahami a s Policií ČR o přesném umístnění zastávky tak, aby byly splněny všechny platné právní předpisy. Pokud by se nestihl prosincový termín, celá akce by se jen časově posunula, ale určitě bude realizována.

Parkování přímo u vlaku
Zároveň se s Českými dráhami jedná o vybudování parkoviště P+R v prostoru vedle nádražní budovy na jaře příštího roku. Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic se jedná o tom, že v souvislosti s jimi plánovanou celkovou rekonstrukcí ulice Nádražní v horizontu zhruba tří let by se město podílelo na revitalizaci celého prostoru před nádražím tak, aby zde vznikly kryté autobusové zastávky se zálivy na obou stranách silnice.

Nový přímý spoj do Prahy
A ještě jedna dobrá zpráva na konec pro ty, kteří jezdí denně ráno do Prahy. Od prosince letošního roku přibude jeden přímý vlak do Prahy s odjezdem v 05.48 hodin. Večerní vlak, který doposud jezdil z Prahy s odjezdem ve 22.48, se posouvá o hodinu na 21.48 a přijede na Mělník ve 22:50. Noční flamendrák z Prahy po půlnoci zůstává (odj. 0:18).