VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Darování krve

V rakovnické transfuzní stanici mají seznam dárců krve a každý měsíc jich zvou kolem stovky. V lednu sem přišlo darovat krev celkem 90 občanů. Mezi zhruba stovkou dárců, kteří měsíčně darují svojí krev, jsou zastoupeny všechny krevní skupiny. Největší podíl je ale lidí se skupinou A+ a 0. Ti tvoří skoro 2 třetiny dárců.
V Rakovníku krev odebírají v areálu Masarykovi nemocnice Rakovník, ale odběr zajišťují pracovníci transfuzní stanice Kladno, kam se krev následně také převáží. Nyní se prováděly odběry dárců krve v Rakovníku vždy jednou do měsíce. Tento měsíc se bude krev odebírat 15. února a pak zase 15. března. Od dubna se ale situace změní a to proto, že se změní i způsob následného zpracování krve. Ovšem od dubna je v plánu odebírat krev dvakrát v měsíci a nemocnice si bude zvát zhruba 60 pacientů na jeden odběr.
Darovat krev mohou jen zdraví lidé. Ti nesmí být méně než půl roku po chirurgickém zákroku, protože by hrozil přenos žloutenky typu B. Lidé, kteří prodělali tuberkulózu nebo žloutenku typu B a C, jsou ze seznamu dárců vyřazeni úplně. Matky mohou darovat krev také nejdříve půl roku od porodu a nesmí ani stejnou dobu kojit. Dárce, který byl na dovolené v zahraniční destinaci, kde hrozí nákaza nějakou cizokrajnou chorobou, je ze seznamu dárců krve na rok vyřazen. Muži mohou darovat krev čtyřikrát do roka a ženy pouze třikrát.
O dárce se při odběru starají lidé z Českého červeného kříže v Rakovníku. Před samotným odběrem připravují dárcům občerstvení. V rakovnické transfuzní stanici mají nově zrekonstruovanou odběrovou místnost, kde zajištují pro dárce právě čaj nebo pečivo. Český červený kříž se také stará o ocenění dárců. Ti dostávají po odběru stravenky, paragraf jako omluvenku do práce a pokud darovali krev vícekrát, jsou i veřejně oceněni.
Za první odběr dostane dárce v transfuzní stanici krůpěj krve. Za deset odběrů je už oceněn Českým červeným křížem bronzovou medailí, za dvacet odběrů dostává stříbrnou medaili, za 40 odběrů pak medaili zlatou. Od 120 odběrů získávají dárci zlatý kříž Českého červeného kříže.