Dětské oběti

KLADENSKO – Vzhledem k tomu, že trestná činnost páchaná na dětech a mládeži, ale i trestná činnost páchaná těmito skupinami představuje celospolečensky velký problém, snaží se policisté Územního odboru v Kladně těmto skutkům předejít. Různé preventivní projekty běží již několik let. Bohužel i přes tato preventivní opatření se policistům nedaří tuto trestnou činnost zcela eliminovat.

Policisté služby kriminální policie a vyšetřování pracují téměř denně s dětmi, které se staly obětí trestného činu, nebo byly jeho svědky. Dětské oběti, či dětští svědci však mají často určitou bariéru, jak se se svým problémem svěřit dospělé osobě, potažmo policistce. I když na úseku vyšetřování této trestné činnosti pracují velice zkušené komisařky, potřebují při své práci navodit co nejlepší atmosféru, aby se poškozený o své situaci rozhovořil. Vedení územního odboru již v minulých letech vytvořilo speciální výslechovou místnost pro děti a mládež. Jsou to prostory, upravené pro výslechy dětí. Odpovídá tomu proto i zařízení. Je v ní hrací koberec, dětský nábytek. Nezbytností bylo vymalování obrázky s dětskými motivy. Samozřejmě nechybí technika, které rozhovory zaznamenává. Zde s dětmi pracují speciálně vyškolení pracovníci, kteří mají za úkol zjistit od dětí co nejvíce poznatků a informací o daném trestném činu.

Trestná činnost, které se nejčastěji dopouštějí nezletilí a mladiství je z oblasti majetku. Jako další problém se u těchto dětí jeví záškoláctví. Pokud se tato věková skupina stane obětí trestného činu, jedná se především o týrání a pohlavní zneužívání. V poslední době byl navíc zaznamenán nárůst trestné činnosti spojený s kyberkriminalitou.