Do školní jídelny v Martinovského ulici v Rakovníku přibude čtecí terminál

Do školní jídelny v Martinovského ulici v Rakovníku přibude ještě jeden čtecí terminál. Vedení radnice chce tímto způsobem docílit zmenšení front při výdeji obědů dětem. Právě na dlouhé fronty si v poslední době rodiče stěžovali. Nové čtecí zařízení bude umístěno vpředu před výdajový terminál. Strávníci si tak budou moci rovnou ověřit nebo zjistit, do jaké fronty se zařadit.