VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Gymnázium v Žatci získalo prestižní ocenění

Gymnázium Žatec jako třetí v kraji získalo od Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem prestižní ocenění „Fakultní škola“. Spolupráce fakulty a gymnázia není novinkou, ale díky uzavřené smlouvě bude ještě intenzivnější. Úzká vazba středních a vysokých škol je výhodná pro obě strany. Pro středoškoláky jde o motivaci k dalšímu studiu a díky spolupráci vědí, co od nich bude univerzita požadovat.