Když si zlomíte malec a palíček…

malec-a-palicek

Michal si u maturity lámal hlavu, Katka prsty. Bolelo obojí, každé jiným způsobem.

Moderuje: Michal Pospíchal, Katka Řípová