VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Kladenská nemocnice dostala 9 monitorů dechu pro novorozence!Nadace Křižovatka předala darem devět monitorů dechu na dětské oddělení Oblastní nemocnice Kladno v celkové hodnotě 26.730 korun. Monitory z rukou dárců převzala lékařka Hana Rázgová, která je pověřena vedením dětského oddělení. Přístroje byly zakoupeny z finančního daru, poskytla jej společnost ALPIQ Generation (CZ).

„Naše společnost podporuje Nadaci Křižovatka a její projekt ‚Maminko dýchám‘ již od roku 2011, kdy jsme poprvé věnovali monitory dechu novorozeneckému oddělení ve Zlíně. S nemocnicí v Kladně jsme začali spolupracovat v roce 2015 a od té doby jsme zde předli již 26 monitorů v celkové hodnotě více než 80 tisíc korun. V naší podpoře tohoto projektu hodláme i nadále pokračovat, protože jsme přesvědčeni o jeho smysluplnosti a potřebnosti,“ říká Milan Prajzler, generální ředitel společnosti APLIQ Generation, která v Kladně a ve Zlíně provozuje moderní zdroje na výrobu elektřiny a tepla.

„Hlavní činností Nadace Křižovatka je zprostředkování monitorů dechu pro miminka mezi dárcem a nemocnicí. Oslovujeme firmy, instituce či společnosti a díky jejich finanční podpoře zajišťujeme postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v nemocnicích v téměř v celé ČR,“ popsala Miloslava Stibůrková, regionální manažerka Nadace Křižovatka pro Čechy.

O Nadaci Křižovatka

Nadace Křižovatka se jako jediná v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense. Toto zařízení je registrováno u Ministerstva zdravotnictví České republiky jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Monitor dechu hlídá nejen zástavu, ale také apnoe pauzy (bezdeší) a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal dospělého, který může včas poskytnout první pomoc.

Za více než 20 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic téměř 7.000 monitory dechu v celkové hodnotě 30 milionů korun.

O projektu „Maminko, dýchám“

Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit české nemocnice a jejich porodnická, novorozenecká a JIP oddělení monitory dechu pro každé lůžko a miminko. Dále pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým děťátkem domů.

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý, stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:

Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)
Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“: 4010040100/6800 (Sberbank CZ)

zdroj: http://kladenskelisty.cz