Kladenská pocitová mapa

Mapování toho, jak lidé vnímají veřejný prostor sídliště, je součástí projektu Kladno 4 better living, který s finanční podporou Nadace Proměny Karla Komárka a ve spolupráci s městem realizuje spolek Halda. Zapojit se do něj mohou jak lidé, kteří v sídlišti přímo žijí, tak ti, kdo v něm tráví nějaký čas (třeba při vyzvedávání dětí ze školek a škol).
Přidat vlastní komentáře je možné jednoduše na webu (odkaz z www.kladno4.cz nebo přímý link http://www.pocitovemapy.cz/kladno4-2017/), nebo prostřednictvím vlaječek do „offline“ verze, která je k dispozici ve vinotéce Pod Věžákem (Vítězná 2958). Mapa také provází všechny akce plánované akce v rámci projektu.
„Pocitové mapy jsou stále oblíbenějším způsobem, jak získat základní vhled do silných a slabých stránek veřejného prostoru ve městech,“ říká předseda spolku Halda Roman Hájek. „Právě to je jedním z cílů celého projektu Kladno 4 better living. Chceme nasbírat co nejvíce informací o tom, jak lidé sídliště vnímají, co se jim líbí, co vnímají jako problém, jak by ho chtěli oživit.“
Z těchto vstupů vznikne základní materiál, který by měl být podkladem pro další kroky – například architektonickou soutěž na řešení konkrétních míst či problémů sídliště. „Sami tu bydlíme, chceme proto, aby bylo okolní prostředí co nejlepší,“ doplňuje Hájek.
Cvičení v sídlišti i herní odpoledne
Vedle mapování prostoru v okolí věžových domů se Halda rovněž snaží sídliště oživit kulturními a společenskými akcemi. Zájemci si například mohou na jeden z plácků mezi věžovými domy přijít zacvičit – protahovací lekce jógy je na programu 8. června večer.
V neděli 11. června od 15 hodin se zase pod věžáky bude konat herní odpoledne pro děti i jejich rodiče. Vedle šifrovací hry pro děti a workshopu Není město jako město bude možné si vyzkoušet také slacklining nebo severskou hru kubb.
„Snažíme se ukázat, jak je možné veřejný prostor využívat, i proto zkoušíme různé typy akcí zaměřené na různé cílové skupiny. Poznáváme díky nim naše sousedy, vznikají tak nové a zajímavé vazby, což dělá život v sídlišti alespoň o něco méně anonymní,“ popisuje Roman Hájek.