Kladno pokračuje v přejmenovávání ulic

Další tři ulice v Kladně změní své jméno. Pokračuje tak proces postupného odstraňování duplicitních názvů, které vznikly po sloučení Kladna s bývalými samostatnými obcemi, zejména se Švermovem. Stejná jména ulic působí problémy nejen při doručování pošty, ale komplikují práci Integrovaného záchranného systému, navíc zákon kvůli elektronizaci veřejné správy a zadávání informací do systému Registru územní identifikace, adres a nemovitostí jasně stanoví, že názvy ulic musí být v rámci obce jedinečné.

V  květnu zaměstnanci města projednali s dotčenými obyvateli přejmenování dalších třech ulic. Nové jméno by měly dostat ulice Husova v Kladně – Rozdělově, Nerudova v Kladně – Dubí a Riegrova v Kladně – Švermově. Ulici Husovu a Nerudovu po schválení nalezneme pouze ve Švermově a nápisem Riegrova bude označena již jen ulici v Kročehlavech.

Pokud návrhy schválí zastupitelé města, bude se švermovská Rigerova ulice se souhlasem jejích obyvatel nově pyšnit názvem Pod Líšnicí. Odkazovat bude na nedaleký zelený kopec, který místní hojně využívají k procházkám a relaxaci. Nový název rozdělovské Husovy ulice K Racandě, odkazuje na nejznámější hospůdku této lokality, která podle starousedlíků fungovala již před více jak 130 lety. Asi 50 m od vyústění Nerudovy ulice v Dubí do ulice gen. Eliáše se nacházela cihelna, na kterou pamětníci dodnes vzpomínají. Připomínat jim ji bude i nový název ulice Cihlová.