VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Knihovna v Kladně pomáhá dohledat zdroje k napsání „bakalářské“ práce

 

Každé první pondělí v měsíci nabízí Středočeská vědecká knihovna osobní konzultace se zaměřením na vyhledávání v elektronických informačních zdrojích. Ty vám mohou dobře posloužit v případě, že píšete nějakou odbornou práci, nebo jen k dalšímu sebevzdělání.

Píšete například bakalářskou či diplomovou práci a hledáte zdroje? Nemůžete najít odborný zahraniční článek? Vyhledávání veškerých těchto informací, a to nejen pro studenty, vám s odborníkem zajistí Středočeská vědecká knihovna v Kladně. První možnost, kdy můžete do knihovny za tímto účelem zavítat, je pondělí 4. února od 15 hodin v malé studovně. Ta se nachází v prvním patře a je dobře označena.

„Konzultace probíhá v prostorách knihovny od 15:00. Během ní se seznámíte s vyhledáváním především zahraničních zdrojů pro vaše studium, diplomovou či výzkumnou práci. Rádi Vám pomůžeme s citační etikou a aplikací citačních norem běžných především v českém prostředí,“ vzkazuje čtenářům Kladenských listů tým informačních specialistů vědecké knihovny.