VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Králův Dvůr bude mít nový sběrný dvůr

„Přiznám se, že s touto akcí jsme v tomto volebním období již nepočítali,“ říká na rovinu starosta Králova Dvora Petr Vychodil. Králodvorská radnice totiž uspěla až na začátku druhého pololetí letošního roku se žádostí o dotaci v projektu výstavby sběrného dvora pro město Králův Dvůr. Ten je při rychlém růstu města již nezbytností. „Pro areál máme připravené místo na hranicích katastru s městem Zdice nedaleko cyklostezky. Je zde již vybudována přístupová cesta, která bude pouze upravena.
Sběrný dvůr bude sloužit k odběru separovaných komodit odpadů od občanů: suť, kovy, papír, plasty, objemné odpady, směsný komunální odpad, nebezpečné odpady a zpětný odběr (světelné zdroje, baterie, barevné kovy) Shromážděný odpad se bude dále odvážet mimo lokalitu k dalším subjektům ke zpracování či jinému využívání. Stavba svým charakterem ani umístěním nenaplňuje podmínky zjišťovacího řízení a nepodléhá procesu EIA.
Provoz sběrného dvora předpokládá dlouhodobě obsluhu dvěma pracovníky na plný pracovní úvazek a jedním pracovníkem na poloviční pracovní úvazek. „Termín zahájení výstavby plánujeme na jarní měsíce příštího roku a byli bychom rádi, kdyby už v roce 2020 sloužil našim občanům,“ doplňuje Petr Vychodil s tím, že vše bude také hodně odvislé od složení nově zvoleného zastupitelstva v podzimních volbách.