VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

MĚLNÍK: Opravy na Pšovce a směrem na Vehlovice potrvají do konce srpna

Dopravní omezení na silnici do Vehlovic a na kruhovém objezdu na Pšovce v Mělníku potrvají až do konce srpna letošního roku. Podle Michala Šindeláře, vedoucího oddělení realizace údržby ŘSD je stavba rozdělena na pět na sebe navazujících etap. „První část z Vehlovic až po Rumburskou ulici již začala. V této etapě dojde k realizaci jedné poloviny komunikace. Provoz bude řízen semafory. Ta potrvá až do poloviny května,“ tvrdí Šindelář.

Druhá etapa bude probíhat ve stejném úseku na protilehlé polovině komunikace. A i tady bude provoz řízen kyvadlově pomocí semaforů.

Ve třetí etapě dojde k úplné uzavírce úseku od Rumburské po Strážnickou ulici. Objízdná trasa povede po Českolipské a Rumburské ulici. K tomu bude připojena ještě oprava jedné čtvrtiny kruhového objezdu u Mefritu. K tomu by mělo dojít během června. V červenci potom přijde na řadu část silnice mezi Strážnickou a Nad Oborou. I tady bude komunikace zcela uzavřena a objízdná trasa i nadále zůstane po Českolipské a Rumburské. Při té příležitosti se opraví další čtvrtina rondelu. Podle Michala Šindeláře bude provoz na kruhovém objezdu řízen semafory. Půjde asi o dvanáct dní v průběhu měsíce.

V poslední etapě bude uzavřena polovina rondelu až k ulici Nad Oborou. K tomu by mělo dojít v srpnu. Na tuto situaci zareagovalo město Mělník tak, že už nyní opravuje nepoužívaný mostek v Nůšařské ulici. „Osobní automobily budou moci jezdit právě Nůšařskou, aby se odlehčilo dopravě,“ vysvětluje místostarosta Mělníka Milan Schweigstill. Už teď jsou odstraněny staré dřevěné protihlukové stěny, které byly na silnici I/9 směrem na Vehlovice a místo nich přijdou na stejné místo nové panely.