Městská policie v Lounech nebude nasazovat botičky

Na základě rozhodnutí Rady města Loun, nebude Městská policie od ledna do března 2016 řešit dopravní přestupky v nepřítomnosti řidiče vozidla nasazováním botičky, ale za stěrač vozidla uloží lístek – tzv. parkovačku. Na jejím základě bude řidič vozidla povinen dostavit se ve stanovené lhůtě na služebnu Městské policie, kde s ním bude přestupek projednán. Pokud se řidič bez omluvy nedostaví ve stanovenou dobu, bude věc postoupena správnímu orgánu Městského úřadu Louny.