MHD Kladno chce být EKO

Dopravní společnost ČSAD MHD Kladno a.s. v současné době realizuje další projekt, na který je poskytována finanční podpora z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu. Předmětem projektu je nákup 27 silničních nízkoemisních autobusů využívajících alternativní palivo CNG, jenž nahradí autobusy na pohon dieslový, kterým končí provozní životnost.

Potřebnost projektu vychází z neustálé potřeby modernizace vozového parku, ze snahy o lepší komfort pro cestující Středočeského kraje a v neposlední řadě z potřeby podpory udržitelného rozvoje v oblasti životního prostředí v obsluhovaném regionu. Základní oblast působnosti je vymezena od hranic hlavního města Prahy 6 – Dejvic a letiště Ruzyně v severozápadní části Středočeského kraje a zahrnuje zejména Kladensko, Slánsko a Kralupsko a dále části bývalých okresů Praha západ, Beroun a Rakovník , což je nejvíce emisně zatížená oblast ve Středočeském kraji, v některých parametrech přesahuje znečištění i oblast severních Čech.

Mezi hlavní cíle projektu patří snížení emisní a hlukové zátěže, zvýšení bezpečnosti cestujících v rámci přepravy, zvýšení komfortu a přístupnosti veřejné dopravy pořízením plně nízkopodlažních a bezbariérových vozidel a pořízením vozidel vybavených minimálně vnitřním elektronickým vizuálním a akustickým systémem pro informování cestujících včetně nevidomých a slabozrakých osob.

Společnost nákupem těchto autobusů naplňuje záměr obměny starých dieslových autobusů za nové s lepším komfortem pro cestující a zejména výrazně menší emisní zátěží pro ovzduší v obsluhovaném regionu. Z celkového počtu 170 provozovaných autobusů již bude 73 s ekologickým pohonem CNG, tedy přes 40%.