Na vodojemu v Berouně vznikne malá vodní elektrárna

Vodovody a kanalizace Beroun v roce 2016 vynaloží na investice rekordních 84 miliónů korun. Zahájí například postupnou obnovu vodovodu, který přivádí vodu z Prahy až do Hořovic. První rekonstruovaný úsek je mezi Zdicemi a Praskolesy a bude stát zhruba 8 miliónů korun. Pokračovat budou i v rekonstrukcích čistíren odpadních vod. Deset milionů korun bude investováno do dvou největších – berounské a hořovické. Dokončí také rekonstrukci hlavního vodojemu v Berouně, na kterém bude instalována malá vodní elektrárna.