VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Napajedla i nadále slouží zvěři, jako jediný zdroj vody!

Již čtvrtým rokem slouží napajedla, která zřídila společnost Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) pro zvěř nacházející se v jímacím území Mělnická Vrutice a Řepínský důl. Díky tropickým teplotám a nedostatku vláhy zvěř nemá ve svém přirozeném prostředí dostatek zdrojů k napájení a tak hojně využívají těchto vodních ploch.

„Napajedla, která naše společnost vybudovala v jímacím území, jsou hojně navštěvována. Pravidelně je kontrolujeme a u některých napajedel jsem zjistil značný úbytek vody. Domníval jsem se, že se jedná o závadu v konstrukci napajedel. Proto jsem nainstaloval fotopast, která ukázala, že příčinou úbytku vody je zvýšená návštěvnost žíznivé lesní zvěře,“ vysvětlil Václav Jásek, vedoucí střediska Dálkovod Mělnická Vrutice. „V tomto počasí zvěř ztrácí přirozenou plachost , a proto k napajedlům chodí i v době, kdy zaměstnanci našeho střediska pracují v okolí napajedel,“ sdělil na závěr Václav Jásek.

Napajedla jsou průběžně doplňována vodou z nejbližšího zdroje a tak tropické teploty neohrožují napajedla jejich nedostatkem.

Nyní šest napajedel i nadále slouží zvěři jako jediný zdroj vody v jímacím území Mělnická Vrutice a Řepínský důl. Díky záznamům z fotopastí víme, že napajedla navštěvuje vysoká zvěř, zajíci, jezevci, lišky, divoká prasata a ptactvo.

â

â