Návštěva rádia Relax v útulku

Dnes jsme navštívili útulek Srdcem pro kočky a nepřijeli jsme s prázdnou. 

Do Vrbičan jsme přivezli jídlo i finanční podporu.