Nová kanalizace v Královicích

Obec Královice u Slaného plánuje budování kanalizace. Pokud se obci podaří získat dotaci, mohly by práce začít na jaře příštího roku. Kanalizace by měla odvádět splaškové odpadní vody ze všech budov v obci. Součástí projektu je čistírna odpadních vod s technologií, která umožní využití vyčištěné vody rovnou k zalévání.