Nová regulace ušetří pojištěncům peníze

Vláda ve středu schválila návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která přináší nová pravidla.

„Je to jedna z klíčových změn tohoto zákona ve prospěch pacientů za několik mnoho let. Cílem nové úpravy je zakotvení konkrétního nároku pacienta přímo v zákoně a dosažení nezbytné transparentnost. Novela přináší celou řadu pozitivních změn pro pacienty. Zpřesněním právní úpravy bude především umožněna plná úhrada většího spektra zdravotnických prostředků, tedy i těch, které byly dosud hrazeny se spoluúčastí 25 % z ceny skutečně uplatněné vůči pojištěnci“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Klíčovou přílohou novely je nový a aktualizovaný seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jednotlivé úhradové skupiny stanoveny úhradové limity a další podmínky úhrady, tzv. kategorizační strom.

Novela vznikla za nadstandardní spolupráce se všemi dotčenými subjekty – Státním ústavem pro kontrolu léčiv, zdravotními pojišťovnami, odbornými společnostmi, profesními komorami, průmyslovými asociacemi. Do celého rozhodovacího procesu byly velmi intenzivně zapojeny také pacientské organizace.