VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Nová směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

Od 1. června letošního roku bude Středočeský kraj zadávat zakázky malého rozsahu podle nově připravené interní směrnice. „Všechny zakázky nad 100 tisíc korun bez DPH budou na podporu transparentnosti zveřejněny na Profilu zadavatele. Příspěvkové organizace se budou podle těchto nových krajských pravidel řídit s termínem od 1. září 2018,“ informovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

„Nová interní směrnice přináší zjednodušení a její větší přehlednost povede k zajištění přehlednosti správného administrativního postupu při zadávání zakázek malého rozsahu. Navíc tím dojde k výraznému zvýšení transparentnosti v jejich zadávání, neboť již nebude určen počet firem k oslovení. Takto se bude moci do výběrového řízení přihlásit každý a případné spekulace o předem vybraném zájemci se stanou bezpředmětnými,“ komentovala rozhodnutí rady hejtmanka.

„Nová pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu připravil Odbor krajského investora na základě přání vedení kraje. Zveřejnění zakázek bude na Portálu zadavatele viset po dobu minimálně pěti dní,“ dodal radní pro oblast investic a veřejných zakázek Josef Řihák (ČSSD) s tím, že již dnes podle provedené analýzy krajský úřad zveřejňuje 77 procent zakázek malého rozsahu na svém Profilu zadavatele.