Nové parkovací karty na Lounsku

Parkovací karty, které vydal Městský úřad Louny pro letošní rok, budou platné až do 16. ledna. Do té doby by si měli jejich držitelé podat žádost o nové na odbor správy majetku. Po tomto datu budou veškeré karty neplatné. Parkovací karty umožňují parkování ve vymezených placených zónách v centru Loun. Ceny zůstávají pro rok 2017 stejné. Zájemce tedy zaplatí za jednu kartu pro použití v parkovacích automatech 1000 korun na rok, pokud má v oblasti trvalé bydliště, 7260 korun, pokud v oblasti podniká a má tam provozovnu, nebo 8000 korun, pokud jde o fyzickou osobu, která v oblasti vlastní nemovitost.