VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Občané Kladna dostanou více možností zapojit se do správy města

Jednou z priorit nového vedení Kladna je zprůhlednění financování a zlepšení hospodaření. Radnice se hodlá více otevřít občanům a nabídnout jim možnost podílet se na chodu města.

Jednou z forem zapojení veřejnosti do rozhodování o finančních zdrojích města je takzvaný participativní rozpočet, který se úspěšně uchytil ve Slaném. Každý občan díky němu má možnost rozhodnout, za co se peníze utratí, a veškeré údaje si může projít až do poslední faktury.

„Větší otevřenost radnice je naprosto klíčová. Veřejnost se bude moci nově − ve srovnání s předchozími čtyřmi lety − zapojit do městských výborů i odborných komisí a mít své zástupce v hodnotitelských komisích pro výběrová řízení našeho města,“ uvedl primátor Dan Jiránek a dodal: „Máme koalici složenou ze čtyř stran a nově chceme dát důstojnou roli i opozici, což v minulém volebním období bohužel nebylo zvykem. Opozičním stranám tak nabízíme zastoupení ve výborech, komisích a samozřejmě také prostor v městském měsíčníku.“

Občané se budou moci zapojit do přípravy strategického plánu rozvoje města. Podle Jiránka mají mít co nejvíc možností ovlivnit správu Kladna. „Je třeba mít jasný směr, kam se Kladno bude v následujících letech ubírat. Je přitom důležité, aby na plánu panovala všeobecná shoda a lidé věděli, že má smysl se o správu věcí veřejných zajímat, že ji mohou ovlivnit a dát vědět, co považují za důležité.“

V nadcházejícím roce počítá nové vedení města se zvýšením investic do školství, bezpečnosti, životního prostředí či oprav komunikací.

ZDROJ: kladenskelisty.cz