VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Odstraňování autovraků z měst

Rakovník se podobně jako další města v našem kraji dlouhodobě potýká s malými pravomocemi při odstraňování autovraků. V současné době se jich v katastru města nachází celkem třináct. Dřívější legislativa nedávala městu příliš prostoru pro prohlášení auta za vrak a následné odstranění z veřejného prostoru. To by se ovšem mělo změnit novelou zákona o pozemních komunikacích, která byla přijata na konci dubna. Informaci přinesl rakovnický deník.