VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Participativní rozpočet v Berouně – aktuality

Celkem tři projekty z Berouna usilují o finanční podporu z participativního rozpočtu Středočeského kraje. O tom, zda projekty dostanou finanční „injekci“ od krajského úřadu rozhodne úspěch v anketě, která trvá do poloviny června. Zatím nejúspěšnější je projekt s názvem „Obnova berounských brdatek“, v rámci nehož se počítá s výstavbou tůní a lávek. Dlaším projektem je plán sadové úpravy podél ulice Plzeňská a revitalizace parku Košťálka. Hlasovat můžete písemnou formou, ale také elektronicky na webových stránkách Středočeského kraje, kde zároveň najdete další podrobnosti včetně přehledu přihlášených projetků.