Poctiví lidé se ještě najdou

KLADENSKO – Ve středu 26. července kolem dvanácté hodiny  se na obvodní oddělení v Kladně Švermov  dostavila dvaatřicetiletá žena, která přinesla odevzdat desky s doklady a finanční hotovostí cizí měny.
Žena procházející ulicí 28. října v Kladně Švermov spatřila, jak za jízdy osobního vozidla, jedoucího do centra Kladna spadly z jeho střechy desky. Všímavá žena desky sebrala z pozemní komunikace a poté co zjistila, že se v nich nachází doklady, odnesla je na místní policejní oddělení.
V průběhu oznámení a sepisování potřebných písemností na policejní služebně s oznamovatelkou bylo policistou zjištěno, že obsahem desek jsou nejen písemnosti a doklady, ale také finanční hotovost ve výši 8 000,-Euro, v přepočtu přes a 200 000,-Kč. Během několika minut se na příslušné obvodní oddělení Kladno Švermov dostavil i poškozený muž, který přišel učinit oznámení o ztrátě dokladů a finanční hotovosti. Šestapadesátiletý muž si před odjezdem položil desky na střechu svého osobního vozidla a poté je zde v roztržitosti zapomněl a vydal se na cestu do Kladna.
Poškozený muž byl velmi mile překvapen, že se na policejní služebně nacházely nejen jeho desky s písemnostmi a doklady, ale i jeho úplný finanční obnos. Po provedení prvotních úkonů mu byly desky s kompletním obsahem vydány vedoucím obvodního oddělení zpět.
Muž policistům poděkoval za jejich profesionální práci a samozřejmě poděkoval za všímavost a pohotové jednání poctivé nálezkyni, která ztracené desky odnesla na policejní oddělení. Za poctivé jednání ženu odměnil finančním darem.