Podnikatele čekají v příštím roce změny

Na Daňovém a právním fóru pořádaném poradentskou společností KPMG se debatovalo o stávajících i plánovaných úpravách. Změny proběhnou ve vykazování daně z přidané hodnoty, bude kladen větší důraz na ochranu klientů na trhu s nemovitostmi nebo zpřísněná ochrana osobních údajů.
Poznámky o chystaných novinkách se týkaly například zákona o praní špinavých peněz nebo o veřejných registrech. Na přísnější dohled se musí připravit i podnikatelé v oboru realitní činnosti. Dílčí změny už letos nastaly v účtování DPH. Mění se například pravidla pro odvod daně z nedoloženého manka nebo způsobené škody, případně u předem přijatých záloh na služby nebo zboží.
Samostatnou kapitolou pak byla změna ochrany osobních údajů, která začne platit v květnu příštího roku. Zákon známý pod mezinárodní zkratkou GDPR přinese například vyšší sankce za jeho porušení, a to až do výše 20 milionů eur. Zároveň by ale měl posílit důvěru mezi klientem a jeho obchodním partnerem. Ovšem toto neznamená, že se v květnu vrhnou do firem kontroloři a za nedostatečnou ochranu dat začnou rozdávat likvidační pokuty.změna