Přijat nebo nepřijat na střední školu?

Žáci devátých tříd, kteří v průběhu dubna skládali přijímací zkoušky na střední školu, teď čekají na výsledky, zda budou přijati, nebo ne. Přijatí uchazeči musí předat do školy tzv. zápisové lístky a to do 10 pracovních dnů. Školy, na kterých žáci nebyli úspěšní, pošlou zákonným zástupcům informaci o nepřijetí poštou. Ti se pak mohou odvolat do tří pracovních dnů.