Příspěvky na výsadbu stromů

Občané Malého Újezdu, Vavřinče a Jelenice mohou až do konce září žádat o příspěvky na výsadbu stromů v letošním a příštím roce. Radnice nabízí finanční podporu na okrasné i ovocné stromy. Jediná podmínka je, že žadatelem musí být majitel nemovitosti s trvalým bydlištěm v obci.