VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Probíhající uzavírky v Rakovníku!

Infomace ohledně uzavírek, které probíhají v Rakovníku:

Ulice Havlíčkova – silnice č. II/229
– bude uzavřena v úseku od světelné křižovatky u soudu ke křižovatce Vysoká/V Jamce
– termín uzavírky od 5. 4. 2018 do 20. 4. 2018
– důvod uzavírky: oprava povrchu vozovky
– objízdné trasy: z ulice Malcova do Čs. Legií, Na Sekyře, Tyršova a Pražská po silnici II/237 a ze silnice č. II/237 do ulice Luženská
– k OC TESCO na silnici II/229 a do ulice Lišanská
– po dobu uzavírky bude možný průjezd vozidlům IZS (PČR, HZS, ZZS), autobusů a zásobování pivovaru, ostatním pouze se souhlasem stavbyvedoucího
– ve dne 11. 4. a 14. 4. bude úsek uzavřen pro veškerou dopravu z důvodu pokládky vrchní obrusné vrstvy
– zde je mapa s uzavírkou (červená čára) a s objízdnou trasou (modrá čára)


Částečné uzavírky ulice Ottova a Kuštova

– ulice Ottova částečně uzavřena od 3. 4. do 30. 4. 2018 a směrem k „Rakoně“ bude zakázán vjezd všem vozidlům z důvodu zachování plynulosti silničního provozu
– ulice Kuštova uzavřena od křižovatky s ulicí Ottova od 16. 4. do 31. 5. 2018
– jednotlivé termíny se nesmí překrývat tzn. že až po skončení prací v ul. Ottova budou zahájeny práce v ul. Kuštova
– důvod uzavírky: pokládka kabelů vysokého napětí