VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Proč rádio?

 NABÍDKA   REFERENCE   PROČ RÁDIO?   MEDIÁLNÍ PODMÍNKY 

broadcasterRádio jako masové médium dokáže vyvolat dostatečně silný zásah a oslovit široké spektrum cílových skupin. Poslechovost v sedmi dnech se dlouhodobě pohybuje okolo hranice 90 % populace. (12-79 let)

Významným faktem je, že posluchač stráví se svou oblíbenou stanicí v průběhu nákupního „prime time“ mnohem delší čas, než který věnuje ostatním médiím. Průměrná doba poslechu rádia je 5 hodin denně.

Navíc jako jedno z mála médií dokáže rádio působit bezprostředně před nákupem a tím přímo ovlivnit spotřební chování.
Charakteristickou vlastností rozhlasových stanic je skutečnost, že dokáží být posluchači velmi blízké, a ti si k němu často vytvářejí silný emocionální vztah.

Strategické úlohy rádia v rámci komunikačního mixu:

» Budování znalosti značky (rádio má schopnost rychle zajistit potřebnou frekvenci zásahu)
» Podpora image (rádio umí vyprávět příběhy)
» Podpora prodeje (rádio dokáže zajistit rychlý a cenově efektivní zásah širokého spektra cílových skupin)

Rádio je významným komunikačním prostředkem.
Rozhlasovou komunikaci využívají všechny typy klientů a zhruba jedna desetina všech reklamních investic směruje do rádií.