VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Radní projednali územně energetickou koncepci i sběr a výkup odpadů v Kralupech nad Vltavou.

Radní vybrali na 25 let variantu Akceptační.

„Jsme přesvědčeni, že námi vybraná varianta povede ke zlepšení životního prostředí i zdraví našich obyvatel, neboť drtivá většina navrhovaných opatření je zaměřena právě na dosažení těchto cílů,“ dodal statutární náměstek hejtmanky Miloš Petera

Díky vybrané variantě by měla konečná spotřeba energie klesnout o 15 %. Potřeba uhlí by měla poklesnout o 30 % a zemního plynu o 13 %. Naopak výraznější nárůst o 24 % je očekáván u energeticky obnovitelných zdrojů a u výroby elektřiny z těchto obnovitelných zdrojů 23 %.

Kraj souhlasí se záměrem „REISSWOLF – navýšení kapacity zřízení k odstraňování sběru a výkupu odpadů (Kralupy nad Vltavou)“ Jedná se o navýšení objemu přijímaných a zpracovávaných odpadů ve stávajícím zařízení společnosti REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o. u kategorie ostatní odpady ke sběru a výkupu z původních 5 tisíc tun na 19 990 tun ročně a u nebezpečných odpadů ke sběru a výkupu dojde ke snížení z 50 tun na 10 tun ročně.