Rakovník vyhlásil granty

Město Rakovník vyhlásilo granty v oblasti kultury, sportu, životního prostředí, prevence sociálně patologických jevů a také granty pro zájmové spolky a sdružení. Své žádosti mohou zájemci o granty podávat do 23. ledna. Zastupitelé vyčlenili v rozpočtu částku 5 080 000 korun.