Ředitelé muzeí a galerií se radili

Jak zvýšit návštěvnost kulturních památek, zlepšit jejich technický stav a jak obohatit stávající seznam kulturních akcí? To byly hlavní otázky, které řešili zástupci 19 příspěvkových organizací Středočeského kraje na společné poradě s náměstkem hejtmanky pro oblast kultury Danielem Markem (Nezávislí Středočeši) a představiteli Odboru kultury a památkové péče.

„Naší snahou je středočeská muzea a galerie a jejich různorodé aktivity podporovat, neboť množství pozoruhodných památek vytváří nejen příznivé podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, ale působí zároveň jako genius loci celého kraje a vstupuje tak do života jeho obyvatel. Především chci klást důraz na propagaci našich muzeí, galerií a památníků. Například pro příští sezónu připravujeme rodinné pasy, které budou motivovat k návštěvě našich příspěvkových organizací nejen Středočechy,“ popsal hlavní úkol odboru náměstek Daniel Marek (Nezávislí Středočeši).

Účelem schůzky byly také rekapitulace a shrnutí dosavadní činnosti příspěvkových organizací a plánování investičních akcí na následující roky. Jen v letošním roce půjde na kulturu a památkovou péči ve středních Čechách víc než 289 milionů korun.