Rekonstrukce mostu na Zavadilku v Berouně se letos neuskuteční

Chystaná oprava mostu nad železniční tratí směrem na Zavadilku v Berouně se v letošním roce pravděpodobně neuskuteční. V současné době je sice zpracována projektová dokumentace, ale o stavební povolení investor Správa a údržba silnic Středočeského kraje ještě nepožádal. Jen vydání samotného povolení formou veřejné vyhlášky trvá dva měsíce a teprve potom si investor bude moci udělat výběrové řízení na dodavatele a začít stavbu.