VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Rekonstrukce železniční trati Kladno – Praha

Připravili jsme pro Vás souhrn základních informací:

Zastávka Kladno – město bude mít nástupiště posunuto od silniční most, na který povedou výtahy a eskalátory, které zajistí návaznost na autobusové stanice. Často diskutovanou otázkou bylo zahloubení trati u Sletiště, ke které se však Správa železnic opakovaně negativně vyjádřila z důvodu poddolovaného území a také kvůli nutnosti stálého odvodňování kolejiště. Rovněž zastávka Sletiště byla z důvodu přílišné blízkosti stanice Kladno – město odmítnuta. Dokončuje se návrh cyklostezky Kladno – Praha tak, aby byla zajištěna návaznost s projektem modernizace železnice, která začne na jaře roku 2022.