Rekord rekreace dětí v kraji

Během letošní letní sezóny se ve středních Čechách na 295 táborech rekreovalo celkem 24 214 dětí, což je o 1 739 více, než v loňském roce. Přibylo také kontrol, těch provedla Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 148, tedy o 12 více než v sezóně loňské. Středočeští hygienici odhalili za celé léto pouze 11 závad. Nejčastěji se týkaly ubytování dětí, zásobování pitnou vodou, zdravotní dokumentace dětí nebo nezajištění podmínek pro osobní hygienu dětí. Za tyto nedostatky bylo uloženo celkem 7 sankcí, ovšem s ohledem na maximální součinnost provozovatelů při řešení a odstranění zjištěných závad, bylo ve všech případech uděleno pouze napomenutí. Letošní sezónu hodnotí hygienici jako velice klidnou, nedošlo k žádné mimořádné události. Zcela ojedinělý je také fakt, že v průběhu sezóny nedošlo k žádnému epidemickému výskytu infekčního onemocnění. I v letošním roce se tedy potvrdil trend snižování počtu zjištěných nedostatků – letos bylo závad 11, zatímco v roce 2016 jich hygienici odhalili 26 a v roce 2015 dokonce 31. Hlavním důvodem tohoto pozitivního trendu je fakt, že velkou část zotavovacích akcí každoročně pořádají osoby, které mají již bohaté praktické zkušenosti, jsou dobře obeznámeni se zákonnými požadavky a nemají problémy s plněním stanovených povinností. V budoucnu ale mohou nastat potíže v souvislosti s tím, že rekreační objekty často jeví již patrné známky „opotřebení“ a některé již pomalu „chátrají“. Z důvodu stále zvyšujícího se zájmu o tento typ rekreace dětí se hygienici také často setkávají s překračováním maximální kapacity rekreačních objektů, což v některých případech vede k nedodržení prostorových požadavků v chatkách nebo nedostatečnému počtu sprch nebo umyvadel.