Renesanční fresky se možná dočkají

Město Králův Dvůr bude v průběhu dubna žádat ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek o dotaci na zrestaurování sgrafitové fasády a renesančních maleb na zámku. Předmětem restaurátorského průzkumu a následné opravy mají být nástěnné a nástropní fresky nacházející se přízemí jižního křídla.

Předchozí restaurátorský průzkum prokázal pod mladšími omítkovými a vápennými vrstvami dochovanou malovanou dekorativní úpravu v jedné z místností a ve druhé místnosti krásné dekorativní malby téměř v celé ploše. Výjimečný je i nápis s datací 1526. “Je potřeba zachránit a zachovat pro budoucí generace jednu z nejcennějších památek v Králově Dvoře, kterými fresky na zámku jsou. Byl bych moc rád, kdybychom již při Městských  lavnostech v příštím roce mohli zrestaurované malby, jejichž obnova by měla přijít na 1,5 mil. korun, veřejnosti představit,” říká starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Památka byla až do roku 1945 v majetku Fürstenbergů a postupně chátrala. Po válce se do zámku nastěhovala rolnická škola, kterou v roce 1971 vystřídal podnik bytového hospodářství a sklady zeleniny. Později tam sídlil
podnik výpočetní techniky.