ROP Střední Čechy chce jednat co nejdříve

Opoziční zastupitelé a členové Výboru regionální rady ROP Střední Čechy požádali o svolání jednání Výboru v co nejkratším možném termínu – tedy 15. ledna 2018. Tématem mají být právě závěry vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům ve vztahu k projektu Čapí hnízdo a také možné dopady pro ROP Střední Čechy. Právě z prostředků tohoto operačního programu byl projekt Čapí hnízdo financován.

„Obrátila jsem se na ředitele Úřadu regionální rady ROP Střední Čechy už před koncem roku, abych se s dokumentem mohla seznámit. Bohužel jsem jej zatím neobdržela,“ říká členka Výboru Regionální rady a krajská zastupitelka za ODS Jana Poláková. „Ředitel úřadu ROP Střední Čechy mě informoval, že zprávu bude členům výboru zasílat teprve v okamžiku, kdy hejtmanka výbor svolá“ dodává 1. místopředseda výboru Věslav Michalik (STAN).

„Svolání výboru pokládáme za nezbytné už proto, že se v médiích stále skloňuje, že by měl být projekt vyjmut z evropského financování. Tím se samozřejmě musí Výbor zabývat co nejdříve,“ zdůrazňuje krajský zastupitel za TOP09 a starosta Roztok Jan Jakob.

„Je to vážná věc. Čapí hnízdo je kvůli jeho vyšetřování mezi projekty, které vykazují tzv. otevřenou nesrovnalost. Správní řízení o vrácení dotace a případném penále se zahajuje v okamžiku, kdy se jedná o potvrzenou nesrovnalost. Vymáhání prostředků zpět bude zjevně dlouhý a velmi nepříjemný právní spor,“ vysvětluje člen Výboru a předseda Klubu krajských zastupitelů STAN Věslav Michalik.

„Pokud došlo k podvodu, byl to právě Středočeský kraj, jeho regionální rada a úřad ROP, kdo byl podveden. Zajímá nás také, jak OLAF zhodnotil všechny další kontrolní mechanismy včetně těch evropských, které se předkladateli podařilo případně také oklamat,“ doplňuje poslanec a krajský zastupitel Martin Kupka.