Sběr biologického odpadu

Králův Dvůr – V polovině března byl v Králově Dvoře zahájen výdej nádob na biologický odpad rostlinného původu. Vyzvednout si je můžete ve dvoře za budovou radnice vždy v pondělí a ve středu od 14 do 16:30 hod. Jiný čas výdeje je možné dohodnout telefonicky na čísle 311 652 021 (020).

Podmínkou pro vydání nádoby je úhrada poplatku za svoz TKO za rok 2017 a úhrada částky 500,- Kč za nádobu v pokladně městského úřadu, následně bude nádoba vydána. V 1. kole se tato výzva týká občanů, kteří o nádobu
požádali v rámci průzkumu ve 4. čtvrtletí 2016. Pokud si tito občané nevyzvednou nádobu nejpozději do 29. 3. 2017,
jejich požadavek zaniká.
V 1. kole se tato výzva týká občanů, kteří o nádobu požádali v rámci průzkumu ve 4. čtvrtletí 2016. Pokud si tito občané nevyzvednou nádobu nejpozději do 29. 3. 2017, jejich požadavek zaniká.

Město dále přijímá nové žádosti o nádoby, formulář k vyplnění naleznete na stránkách města www.kraluv-dvur.cz, a je možné jej odevzdat přímo v podatelně městského úřadu nebo jej zaslat poštou či emailem na e-posta@kraluv-dvur.cz

Svoz biologického odpadu rostlinného původu bude zahájen od 1. dubna 2017 a to následovně:
– u rodinných domů 1x za 14 dní – sudý týden – ÚTERÝ
– sídliště Nad Stadionem, Pod Hájem a Na Horizontu 1x týdně – STŘEDA

Od 1. dubna 2017 bude zahájen sběr biologického odpadu také v areálu radnice a to vždy ve středu v době 16 – 19 hodin a v sobotu 8 – 11 hodin.
Do nádob patří: celé kusy nebo zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, slupky z citrusů, slupky z brambor, okurek a ostatní zeleniny, listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, spadané ovoce, košťály i celé rostliny, seno, sláma, větve (pouze na dvůr radnice), drny.
Tento odpad nesmí být znečištěn nebezpečnými látkami (např. ropné látky, plasty, odpady živočišného původu atd.). Pouze z takto vytříděného biologické odpadu lze připravit kvalitní kompost, který lze dále využívat.