Šest dopravních projektů Středočeského kraje

Středočeský kraj získá bezmála 200 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury na šest dopravních projektů

Téměř 200 milionů korun získá v letošním roce kraj ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Peníze jsou přidělené na zajištění investorské přípravy šesti stavebních akcí. Tři z nich v budoucnu uleví přetížené silnici I/3 z Prahy na jih Čech.

„Finanční prostředky jsou primárně určené na výkupy pozemků, s tím související výkon inženýrské činnosti a zpracování projektové dokumentace. V letošním roce se bude stavět pouze okružní křižovatka Mariánovice, západ,“ sdělil radní pro oblast dopravy František Petrtýl).

Konkrétně se jedná o následující stavby:

Název akce

Celkové náklady akce (v tis. Kč vč. DPH)

rozpočet 2018 (v tis. Kč vč. DPH)

II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa

215 760

34 000

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, I. etapa – D7 MÚK Středokluky – Obchvat Kralup nad Vltavou

1 977 574

20 000

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou

2 115 988

90 000

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – D8 MÚK Úžice

600 368

10 000

II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

168 387

34 000

Okružní křižovatka Mariánovice, západ

9 201

9 307

CELKEM

5 087 278

197 307

Pro všechny uvedené akce jsou finanční prostředky zajištěné v plné výši, takže Středočeský kraj ani Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje nebude vynakládat žádné další peníze ze svých rozpočtů.

„Chystaná první etapa obchvatu Jesenice a severní obchvat Jílového u Prahy, stejně jako okružní křižovatka Mariánovice, západ, jsou stavby, které bezprostředně navazují na pražskou aglomeraci a jejich realizace v budoucnu pomůže odvést dopravu z přetížené silnice I/3. Po té v těchto lokalitách denně projede až 25 000 vozidel,“ dodal radní F. Petrtýl.