VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Šest dopravních projektů Středočeského kraje

Středočeský kraj získá bezmála 200 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury na šest dopravních projektů

Téměř 200 milionů korun získá v letošním roce kraj ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Peníze jsou přidělené na zajištění investorské přípravy šesti stavebních akcí. Tři z nich v budoucnu uleví přetížené silnici I/3 z Prahy na jih Čech.

„Finanční prostředky jsou primárně určené na výkupy pozemků, s tím související výkon inženýrské činnosti a zpracování projektové dokumentace. V letošním roce se bude stavět pouze okružní křižovatka Mariánovice, západ,“ sdělil radní pro oblast dopravy František Petrtýl).

Konkrétně se jedná o následující stavby:

Název akce

Celkové náklady akce (v tis. Kč vč. DPH)

rozpočet 2018 (v tis. Kč vč. DPH)

II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa

215 760

34 000

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, I. etapa – D7 MÚK Středokluky – Obchvat Kralup nad Vltavou

1 977 574

20 000

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou

2 115 988

90 000

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – D8 MÚK Úžice

600 368

10 000

II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

168 387

34 000

Okružní křižovatka Mariánovice, západ

9 201

9 307

CELKEM

5 087 278

197 307

Pro všechny uvedené akce jsou finanční prostředky zajištěné v plné výši, takže Středočeský kraj ani Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje nebude vynakládat žádné další peníze ze svých rozpočtů.

„Chystaná první etapa obchvatu Jesenice a severní obchvat Jílového u Prahy, stejně jako okružní křižovatka Mariánovice, západ, jsou stavby, které bezprostředně navazují na pražskou aglomeraci a jejich realizace v budoucnu pomůže odvést dopravu z přetížené silnice I/3. Po té v těchto lokalitách denně projede až 25 000 vozidel,“ dodal radní F. Petrtýl.