Shrnutí kauzy OLAF

Aktuálně.cz a Hospodářské noviny zveřejňují celou zprávu OLAF o Čapím hnízdu (v redakčním překladu)
Informací je mnoho, proto přinášíme stručnější „výcuc“ z informací z uveřejněných článků o této kauze:
*OLAF = Evropský úřad pro boj proti podvodům

*OLAF působí v rámci Evropské komise. Jeho posláním je také chránit finanční zájmy Evropské unie vyšetřováním podvodů, korupce a dalších nezákonných činností.

Aktuálně.cz:

Dne 25. listopadu 2015 byl OLAF informován anonymním zdrojem o údajném zneužití Strukturálních fondů (v projektu, který spolufinancoval Evropský fond pro regionální rozvoj) Příjemcem projektu byla společnost Farma Čapí hnízdo a.s.

Celkový finanční objem investice byl v hodnotě 436 588 000,- Kč. Cílem projektu bylo postavit multifunkční kongresové centrum.

Hospodářské noviny:

Zpráva OLAFu zpochybňuje oprávněnost dotace pro Farmu Čapí hnízdo.

Ve zprávě nepůsobí premiér Andrej Babiš jako hlavní aktér celého případu.

Vyplouvá na povrch, že evropští vyšetřovatelé Babišovi přisuzují v kauze významnou roli.  Připomínají, že podepsal za Agrofert důležité dokumenty nebo zaplatil za akcie farmy pro své příbuzné.

Podle zprávy OLAF zůstal Babiš s Čapím hnízdem bezprostředně spjatý i v letech 2008 až 2013. V uvedeném období farma před úřady vystupovala jako nezávislý malý podnik − jinak by nedostala 50 milionů korun z veřejných zdrojů, z nichž většinu tvořily evropské fondy.

V době, kdy farma musela splňovat podmínku nezávislého malého podniku, její akcie vlastnili podle Babiše jeho blízcí − syn a dcera z prvního manželství, družka Monika a posléze její bratr Martin Herodes. Úzké vazby existovaly i ve vztahu mezi Čapím hnízdem a Agrofertem − osobní přes manažery a právníky, kteří vystupovali v obou subjektech, i ekonomické.

Vyšetřování dále odhalilo další nepravdivé informace a zatajování důležitých informací v roce 2008, při podání žádosti o projekt a podepsání smlouvy o poskytnutí dotace

Babiš popírá, že by Čapí hnízdo získalo dotaci nezákonně, a hovoří o „politické kauze“.

Kauzu Čapí hnízdo vyšetřuje i česká policie, Babišovu trestnímu stíhání však stále brání poslanecká imunita