Slaný získalo finance na rekonstrukci ČOV

Město Slaný splnilo všechny podmínky potřebné pro získání finančních prostředků z EU a obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rekonstrukci čistírny odpadních vod v Blahoticích. Tímto dokumentem je definitivně potvrzeno spolufinancování akce za podpory Operačního fondu životního prostředí.
Čistírna odpadních vod byla předána zhotoviteli k rekonstrukci v pátek 1. září. Samotná rekonstrukce a intenzifikace neboli navýšení kapacity byla započata 1. října. Celkové náklady na rekonstrukci se budou pohybovat kolem 100 milionů Kč, přičemž výše dotace činí 63% z celkových uznatelných nákladů.
Díky navýšení kapacity by v budoucnu mělo dojít k napojení všech místních částí, které dosud připojeny nejsou, a také v případě nové výstavby k napojení nových občanů Slaného.