VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Slavnostní otevření Palackého náměstí v Kralupech nad Vltavou

V Kralupech nad Vltavou došlo ke slavnostnímu otevření nově zrekonstruovaného Palackého náměstí, jehož prostřednictvím získává centrum města zcela novou tvář. Během tří etap tohoto projetku došlo nejprve k revitalizaci ploch mezi radnicí a kostelem. Dalším významným milníkem pak byla výstavba nové Vaníčkovi ulice, díky které došlo k propojení Palackého náměstí s ulicí Žižkovou. Během právě dokončené třetí etapy se podařilo zrekonstruovat povrchy v blízkosti spořitelny a Palackého ulice.